Mezuniyet Sonrası

1. YARIYIL

Kodu Dersin adı
PDT 3011 (Z) KLINIK UYGULAMA 1
PDT 3010 (Z) BILIMSEL AKTARIM PRENSIPLERI
PDT 3020 (Z) DOĞAL DENTİSYONDA OKLUZYON KAVRAMLARI
PDT 3030 TAM PROTEZLERDE ÖLÇÜ
PDT 3040 DİŞ HEKİMLİĞİNDE BİLGİSAYAR YAZILIM VE SLAYT HAZIRLAMA
PDT 3050 TEMEL FOTOGRAF VE DİŞHEKİMLİĞİ UYGULAMALARI
PDT 3060 (Z) ÖLÇÜ MATERYALLERİ VE SABİT PROTEZLERDE ÖLÇÜ TEKNİKLERİ İLE MODEL HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ
PDT 3070 LAMINATE VENEERLER
PDT 3080 SIMAN-SIMANTASYON
PDT 3090 (Z) İMPLANT DOKU İLIŞKISI
PDT 3100 (Z) DIŞHEKIMLIĞINDE KULLANILAN MATERYALLERIN MEKANIK VE FIZIKSEL ÖZELLIKLERI
PDT 3110 (Z) BÖLÜMLÜ PROTEZLERİN YAPISAL ELEMANLARI VE PLANLAMA
PDT 3120 NÖTRAL ZONE

 

2. YARIYIL

PDT 4011 (Z) KLINIK UYGULAMA 2
PDT 4010 ÇIĞNEME SISTEMI FIZYOLOJISI
PDT 4020 ÇIĞNEME SISTEMININ NÖROMÜSKÜLER FIZYOLOJISI
PDT 4030 (Z) ARTİKÜLATÖR VE KAYIT YÖNTEMLERİ
PDT 4040 (Z) TOTAL PROTEZLERDE TESHIS, TEDAVI VE PLANLAMA
PDT 4050 PROTETIK TEDAVIDE ESTETIK
PDT 4060 ESTETİK MATERYALLERİN ALT YAPIYA BAĞLANTI YÖNTEMLERİ
PDT 4070 TAM PROTEZLERDE RETANSIYON VE STABILITE
PDT 4080 BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE LABORATUAR AŞAMALARI
PDT 4090 (Z) KRON KÖPRÜ RESTORASYONLARINDA RENK SEÇİMİ
PDT 4100 (Z) HASSAS TUTUCULAR
PDT 4110 AKRILIK REZINLER
PDT 4120 (Z) MAXILLAR VE MANDIBULAR REZEKSIYON PROTEZLERI
PDT 4130 DESTEK DIŞLERIN DEĞERLENDIRILMESI
PDT 4140 (Z) METAL DEST5EKSIZ PORSELEN SISTEMLERI
PDT 4150 MADDELER BILGISINDE METALLER

 

3. YARIYIL

PDT-5011 (Z) KLINIK UYGULAMA 2
PDT-5010 KURON KÖPRÜ SISTEMLERINDE OKLUZYON
PDT-5020 TAM PROTEZLERDE OKLUZYON VE ARTIKÜLASYON KANUNLARI
PDT-5030 (Z) DENTAL PORSELENLER
PDT-5040 (Z) BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN İLKELERİ
PDT-5050 (Z) DIŞHEKIMLIĞINDE ESTETIK VE OPTIK ÖZELLIKLER
PDT-5060 (Z) KLINIK İMPLANT UYGULAMALARI
PDT-5070 PROTEZLERDE TAMIR VE BESLEME
PDT-5080 (Z) OKLUZAL REHABILITASYON
PDT-5090 YÜZ PROTEZLERI
PDT-5100 OVERDENTURE PROTEZLERI
PDT-5110 İMPLANT ÜST YAPILARI
PDT-5120 PROTETIK TEDAVIDE KULLANILAN MATERYALLERIN BIYOLOJIK UYUMU
PDT-5130 MIKROSIZINTI

 

4. YARIYIL

PDT-6011 (Z) KLINIK UYGULAMA 4
PDT-6010 DİŞHEKİMLİĞİ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN CİHAZ VE YÖNTEMLER
PDT-6020 ÇİĞNEME SİSTEMİ FONKSİYONEL RAHATSIZLIKLARI: ETYOLOJİ VE TİPLERİ
PDT-6030 TAM PROTEZLERDE FONASYON
PDT-6040 BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE BAŞARISIZLIK NEDENLERI
PDT-6050 PROTETIK TEDAVIDE BAŞARISIZLIKLAR
PDT-6060 (Z) OKLUZYON DİKEY BOYUTUNUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
PDT-6070 DENTAL MATERYALLERİN BİYOLOJİK UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN HÜCRE KÜLTÜRÜ TEST YÖNTEMLERİ
PDT-6080 DENTAL İMPLANTLARDA İMMEDIAT YÜKLEME
PDT-6090 EXTRAORAL VE İNTRAORAL REZEKSIYONLARDA İMPLANT DESTEKLI PROTEZ UYGULAMALARI
PDT-6100 (Z) ENDODONTIK TEDAVILI DIŞLERIN PROTETIK RESTORASYONU
PDT-6110 GÜNCEL İMPLANT UYGULAMALARI
PDT-6120 GERIATRI VE DIŞ HEKIMLIĞI
PDT-6130 TEK ÇENEYE UYGULANAN TAM PROTEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
PDT-6140 (Z) SABIT VE HAREKETLI GEÇICI PROTEZLER