Mezuniyet Öncesi

1. Sınıf Ders Konuları

DHF 101 - DİŞ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
TEORİK DERS KONULARI (I. ve II. YARIYIL)

 • Terminoloji
 • Maniplasyon Malzemeleri
 • Alçı, Özellikleri ve Maniplasyonları
 • Mum, Özellikleri ve Maniplasyonları
 • Akrilik Resin, Özellikleri ve Maniplasyon
 • Ağız Boşluğu ve Anatomisi
 • Dişlerin Gelişimi
 • Morfolojik Kavramlar ve Tanımları
 • Düzlemler ve Eksenler
 • Diş Formülleri (Notasyon)
 • Maxilla Anatomisi
 • Mandibula Anatomisi
 • Diş Morfolojisinin Geometrik Kavramlarla Belirlenmesi
 • Daimi Üst Orta Kesici Dişler
 • Daimi Üst Yan Kesici Dişler
 • Daimi Alt Orta Kesici Dişler, Daimi Alt Yan Kesici Dişler
 • Daimi Üst Köpek Dişleri, Daimi Alt Köpek Dişleri
 • Daimi Üst 1. Küçük Azı Dişler, Daimi Üst 2. Küçük Azı Dişler
 • Daimi Alt 1. Küçük Azı Dişler, Daimi Alt 2. Küçük Azı Dişler
 • Daimi Üst 1. Büyük Azı Dişler, Daimi Üst 2. Büyük Azı Dişler
 • Daimi Alt 1. Büyük Azı Dişler, Daimi Alt 2. Büyük Azı Dişler
 • Daimi Üst 3. Büyük Azı Dişler, Daimi Alt 3. Büyük Azı Dişler
 • Üst Çene Süt Dişleri Morfolojisi, Alt Çene Süt Dişleri Morfolojisi
 • Dişlerin Kontakt Noktaları, Okluzyon Kavramları
 • Protez Tanım, Tarihçe, Sınıflandırma
 • Protetik Tedavi Türleri
 • Döküm Tekniği
 • Lehim Tekniği
 • Hidrokolloid Ölçü Maddeleri (Alginat) Özellikleri ve Maniplasyonlar
 • Kaide Plağı
 • Özel (Kişisel) Ölçü Kaşığı
 • Akrilik Rezin Tamiri
 • Dişlerin Pulpa Anatomisi

DHF 101 - DİŞ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
PRATİK DERS KONULARI (I. ve II.  YARIYIL)

 • Alçı Pratiği
 • Mum Pratiği
 • Akrilik Rezin Pratiği
 • Tel Bükme, Şekillendirme Pratiği
 • Üst Santral Dişlerin Yontu Çalışması
 • Üst Santral Dişlerin Değerlendirmesi
 • Üst Lateral Dişlerin Yontu Çalışması
 • Alt Santral Dişlerin Yontu Çalışması
 • Alt Lateral Dişlerin Yontu Çalışması
 • Üst Kanin Dişlerin Yontu Çalışması
 • Alt Kanin Dişlerin Yontu Çalışması
 • Alt Kanin Dişlerin Değerlendirmesi
 • Tekrarların Değerlendirmesi
 • Üst 1. Küçük Azı Dişlerin Yontu Çalışması
 • Üst 2. Küçük Azı Dişlerin Yontu Çalışması
 • Alt 1. Küçük Azı Dişlerin Yontu Çalışması
 • Alt 2. Küçük Azı Dişlerin Yontu Çalışması
 • Üst 1. Büyük Azı Dişlerin Yontu Çalışması
 • Alt 1. Büyük Azı Dişlerin Yontu Çalışması
 • Üst 2. Büyük Azı Dişlerin Yontu Çalışması
 • Alt 2. Büyük Azı Dişlerin Yontu Çalışması
 • Alt ve Üst 3. Büyük Azı Dişlerin Yontu Çalışması
 • Modelden Ölçü Alma
 • Döküm Pratiği
 • Lehim Pratiği
 • Basplak Kaşık
 • Akril Kaşık
 • Akrilik Rezin Tamiri

 

2. Sınıf Ders Konuları

MAD 200 - MADDELER BİLGİSİ
TEORİK DERS KONULARI (I. ve II YARIYIL)

 • Ölçü Maddeleri Sınıflandırılması, Özellikleri, Ölçü Kaşıkları
 • Retraksiyon Maddeleri
 • Dönüşebilir Hidrokolloidler
 • Diş Hekimliğinde Koruma, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Maddeleri
 • Ölçü Maddelerinin Dezenfeksiyonu
 • Simanlar (I)
 • Simanlar (II)
 • Simanlar (III)
 • Seminer
 • Akrilik ve Porselen Dişler
 • Elastomerik Ölçü Maddeleri (I)
 • Elastomerik Ölçü Maddeleri (II)
 • Kompozit Rezinler
 • İmplant Materyalleri
 • Diş Hekimliğinde Kullanılan Alaşımlar
 • Korozyon ve Lekelenme
 • Termoplastik Ölçü Maddeleri, ZOE Esaslı Ölçü Maddeleri
 • Dental Porselen (Tanım, Tarihçe, İçerik)
 • Metal Destekli Porselenler
 • Tüm Porselen Sistemler
 • Vernik, Kavite Kaplayıcılar
 • Seminer
 • Doku Düzenleyiciler
 • Yumuşak Kaide Materyalleri
 • Diş Hekimliğinde Alet Ve Makineler
 • Dental Materyallerde Biyolojik Uyum

PRT 201 - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
TEORİK DERS KONULARI (I. ve II YARIYIL)

 • Kron Protezleri Tanım, Tarihçe ve Sınıflandırma Diş Kesim Prensipleri
 • Diş Kesim Prensipleri
 • Kron – Köprü Protezlerinde Model ve Die Sistemleri
 • Jaket Kronlar
 • Full Metal Kronlar
 • Veneer Kronlar I (Klinik İşlemleri)
 • Veneer Kronlar II (Laboratuar İşlemleri)
 • Metal Destekli Porselen Kronlar I (Diş Kesimi, Alaşımlar, Porselen Yapısı)
 • Metal Destekli Porselen Kronlar II (Metal Alt Yapı Tasarımı, Metal Porselen Bağlantısı,Metal Porselen Restorasyonların Tamiri)
 • Parsiyel Veneer Kronlar ( ¾, 4/5, 7/8 Kronlar )
 • İnley, Onley ve Pinleyler
 • Teleskop Kronlar
 • Laminate Veneerler
 • Post Core Uygulamaları
 • Post Core Yapım Tekniği
 • Tam Protez Yapımının Amacı, Teşhis ve Tedavi Planlaması
 • Tam Protezlerde Destek Yapıların Anatomisi
 • Tam Protezlerde Model ve Kaide Plağı Hazırlığı
 • Tam Protezlerde Okluzyon Şablonu Hazırlığı ve İnterokluzal Kayıtlar
 • Maksillomandibular İlişkiler ve Tam Protezlerde İnterokluzal Kayıt Yöntemleri
 • Tam Protezlerde Diş Dizimi ve Modelasyon
 • Tam Protezlerde Akrilik Rezin Uygulama Tekniği ve Muflalama
 • Tam Protezlerde Tesviye, Polisaj ve Tamir
 • Bölümlü Protezlerde Destek Yapıların Anatomisi, Bölümlü Protezlerde Tanım, Tarihçe
 • Kennedy Sınıflaması ve Modifikasyonlar
 • Bölümlü Protezlerde Model Hazırlama Tekniği
 • Klasik Bölümlü Protezlerin Parçaları ve Sınırları
 • Klasik Bölümlü Protezlerde Büküm Kroşeler
 • Klasik Bölümlü Protezlerde Kaide Plağı ve Mum Duvarlar, Diş Dizimi
 • Klasik Bölümlü Protezlerde Muflalama ve Akrilik Rezin Uygulama Teknikleri

PRT 201 - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
PRATİK DERS KONULARI (I. YARIYIL)

 • Kron-Köprü Protezlerinde Çalışma Modeli Hazırlama (Direkt Teknik)
 • Kron Köprü Protezlerinde Çalışma Modeli Hazırlama (İndirekt Teknik)
 • Fantomda Diş Kesimi
 • Jaket Kronlarda Mum Örnek Şekillendirilmesi ve Akrilik Rezin Uygulaması
 • Metal Full Kronlarda Mum Örnek Şekillendirilmesi, Dökümü, Polisajı ve Parlatma İşlemleri
 • Veneer Kron Mum Örnek Şekillendirilmesi ve Dökümü
 • Veneer Kronlarda Akrilik Resin Şekillendirilmesi, Polisajı ve Parlatma İşlemleri
 • Parsiyel Veneer Kron Pratiği (3/4, 4/5, 7/8'den Bir Tanesi)
 • Fantomda İnley-Onley Tekniği
 • Fantomda Primer Teleskop Kron Tekniği
 • Fantomda Sekonder Teleskop Kron Tekniği
 • Fantomda Döküm –Pinli Post-Core Tekniği
 • Fantomda Pivo Tekniği

PRT 201 - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
PRATİK DERS KONULARI (II. YARIYIL)

 • Tam Protezlerde Model, Kaide Plağı, Şablon Hazırlama
 • Tam Protezlerde İnterokluzal Kayıtlar
 • Tam Protezlerde Diş Dizimi
 • Tam Protezlerde Diş Dizimi ve Modelasyon
 • Muflaya Alma
 • Tam Protezlerde Akrilik Resin Uygulama Tekniği
 • Tam Protezlerde Tesviye ve Polisaj İşlemleri
 • Tam Protez Teslimi
 • Hareketli Bölümlü Protezler İçin Model Hazırlama
 • Bükme Kroşelerin Şekillendirilmesi
 • Hareketli Bölümlü Protezlerde Kaide Plağı, Okluzyon Şablonu
 • Hazırlama ve İnterokluzal Kayıt İşlemleri
 • Hareketli Bölümlü Protezlerde Diş Dizimi
 • Hareketli Bölümlü Protezlerde Muflaya Alma, Akrilik Resin Uygulama,
 • Hareketli Bölümlü Protezlerde Tesviye ve Polisaj İşlemleri
 • Hareketli Bölümlü Protez Teslimi

 3. Sınıf Ders Konuları 

PRT 301 - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
TEORİK DERS KONULARI (I. ve II. YARIYIL)

 • Kron Köprü Protezlerinde Teşhis ve Tedavi Planlaması
 • Kron-Köprü Protezlerinde Ölçü ve Retraksiyon
 • Köprü Gövdeleri
 • Kron Köprü Protezlerinde Statik
 • Periodontal Harabiyetli Dişlerin Sabitlenmesi (Splint Köprüler)
 • Estetik Veneer Materyallerinin Metal Alt Yapı İle Bağlantısı
 • Parsiyel Kron Destekli Köprüler
 • Metal Destekli Porselen Köprüler
 • Kron-Köprü Protezlerinde Estetik
 • Parsiyel Protezlerde Metal Kaide Laboratuvar İşlemleri
 • Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Protetik Rehabilitasyonu
 • İmmediyat Tam Protezler – Tek Çene Tam Protezler
 • Simantasyon
 • Kron Köprü Protezlerinde Renk Seçimi
 • Diş Kesiminin Diş ve Çevre Dokulara Etkisi,
 • Klinikte Hekimin Etkin Çalışma Teknikleri
 • Tam Protezlerde Ağız Hazırlığı, Geriatrik Hasta Değerlendirmesi
 • Tam Protezlerde Ölçü Alma, Modifiye Ölçü Teknikleri
 • Tam Protezlerde Artikülatöre Alma ve Artikülatörler
 • Tam Protez Sınırları, Herbst Testleri
 • Tam Protezlerde Şablonlar ve Mumlu Prova
 • Tam Protezlerde Diş Seçimi, Dişli Prova, Estetik
 • Tam Protezlerde Karşılıklı Diş İlişkilerinin Düzeltilmesi
 • İmmediat Tam Protezler
 • Tek Çene Tam Protezler
 • Hareketli Bölümlü Protez Dayanak Dişlerinde Yapılan Sabit Protetik İşlemler
 • Bölümlü Protezlerde Laboratuar Başarısızlıkları
 • Bölümlü Protezlerde Sınıflandırma, Türleri
 • Metal Destekli Bölümlü Protezlerin Parçaları
 • Tek Parça Döküm Bölümlü Protezlerde Tutucular (I)
 • Tek Parça Döküm Bölümlü Protezlerde Tutucular (II)
 • Bölümlü Protezlerde Ölçü Alma
 • Hareketli Protezlerde Tamir ve Kroşe İlavesi
 • Bölümlü Protezlerde Hasta Kayıt ve Anamnez, Bölümlü Protez Öncesi Ağız Hazırlığı

PRT 301 - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
PRATİK DERS KONULARI (I. YARIYIL)

 • Klinikte Ölçü Pratiği/ Anterior Geçici Köprü İçin Modelde Diş Preperasyonu
 • Kesilmiş Dişleri İçeren Modelden Wash Tekniği İle Ölçü Alınıp Die İçeren Model Hazırlanması
 • Ridge Lap Gövdeli Geçici Akrilik Köprü Yapımı
 • Modifiye Ridge Lap Gövdeli Lateral Köprü Yapımı
 • Lateral Köprü İçin Döküm Uygulaması (Tijleme ve Revetmana Alma)
 • Hijyenik Gövdeli Mandibular Posterior Köprü
 • Resin Bağlantılı Maksillar Anterior Köprü Uygulaması
 • Post-Core Çalışması
 • Tam Protez Çalışmaları
 • Tam Protez Çalışmaları
 • Tam Protez Çalışmaları
 • Tam Protez Çalışmaları
 • Bölümlü Protez Çalışmaları
 • Bölümlü Protez Çalışmaları
 • Bölümlü Protez Çalışmaları

PRT 301 - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
KLİNİK GÖZLEMCİ ÖĞRENCİ PROGRAMI (II. YARIYIL)

 • Klinik Çalışma Düzeni ve Hasta Kabul İşlemlerinin Tanıtılması
 • Ünitlerin ve Aletlerin Sterilizasyon İşlemlerinin Tanıtılması
 • Ölçü İşlemleri
 • Model Hazırlanması ve Laboratuara Gönderilecek İşlerin Değerlendirilmesi
 • Protezlerin Hastaya Tesliminden Önce Yapılacak İşlemler ve Teslim Aşaması
 • Hasta İzleme
 • Protez Tesliminde Öneriler, Rapor ve Reçete Yazma, Hastayı Kontrole Çağırma İşlemlerinin Düzenlenmesi

OKL 320 - ÇENE HAREKETLERİ VE OKLÜZYON
TEORİK DERS KONULARI (II. YARIYIL)

 • Çiğneme Sisteminin Fonksiyonel Anatomisi
 • Oklüzyon Türleri; Normal ve İdeal Okluzyon
 • Alt Çenenin Hareket Mekaniği
 • Temporamandibuler Eklem İçin Optimum Fonksiyonel Oklüzyon Kriterleri
 • Dişler İçin Optimum Fonksiyonel Oklüzyon Kriterleri
 • Dişlere Etki Eden Kuvvetler
 • Çiğneme Sisteminin Ana Fonksiyonları
 • Okluzal Morfolojinin Vertikal Belirleyicileri
 • Okluzal Morfolojinin Horizontal Belirleyicileri
 • Tüberkül Kenar Sırtı İlişkisinde Fonksiyonel Okluzal Morfoloji
 • Tüberkül-Fossa İlişkisinde Fonksiyonel Okluzal Morfoloji
 • Seminer

 4. Sınıf Ders Konuları

PRT 401 - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
TEORİK DERS KONULARI (I. VE II. YARIYIL)

 • Kayıt, Anamnez, Protez Öncesi Ağız Hazırlığı Kron ve Köprülerin Sökülmesi, Kron Köprü Protezlerinde Destek Dişlerin Değerlendirilmesi
 • Tam Protezlerde Ölçü Öncesi Klinik Hazırlıklar, Ölçü Alımında Hasta Kontrolü
 • Kron Köprü Protezlerinde Tedavi Planlaması
 • Hareketli Bölümlü Protez Öncesi Ağız Hazırlığı ve Hareketli Bölümlü Protezlerde Tutuculara Genel Bakış
 • Diş Kesim Prensipleri ve Stabilite, Ölçü Teknikleri
 • Tam Protezlerde Retansiyon ve Stabilite Sağlanmasına Yönelik İşlemler
 • Gingival Retraksiyon, Geçici Kron ve Köprüler
 • Hareketli Bölümlü Protezlerde Planlama
 • Kron Köprü Protezlerinde Kayıt Yöntemleri, İnter Okluzal Kayıt, Artikülatörler ve Yüz Arkı
 • Tam Protezlerde Alt - Üst Çene İlişkisinin Kaydında Kullanılan Yöntemler
 • Artikülatörlere Bağlama İşlemlerinde Facebow ve Yüz Arkı Kullanımı
 • Metal Destekli Porselen Kron Uygulamaları
 • Hareketli Bölümlü Protezlerde Planlama II
 • Tam Protez Uygulamasında Okluzal Kayıt Tespitinde Klinik Uygulamalar
 • Tam Protez Uygulamasında Klinikte Mumlu Prova Hazırlıkları ve Uygulama Aşaması
 • Hereketli Bölümlü Protezlerde Ölçü Teknikleri, Alt ve Üst Çene İlişkileri ve Kayıt Sistemi
 • İmplantlar, Diş Üstü Protezler, Kron Köprü Protezlerin Ağızda Uyumlanması ve Teslim Sonrası Ağız Bakımı(Tek Diş İmplantları)
 • Tam Protezlerde Doku Düzenleyicilerin Uygulanması
 • Astarlamada Kullanılan Materyaller ve Klinik Uygulamaları
 • Hareketli Bölümlü Protezlerde Diş Dizimi ve Diş Seçimi, Hareketli Bölümlü Protezlerde Tek Parça Döküm Laboratuvar İşlemleri
 • Tüm Seramik Sistemler, Laminate Veneerler
 • Tam Protezlerde Diş dizimi ve Estetik Yaklaşımlar
 • Tam Protez Uygulamasında Klinikte Dişli Prova Hazırlıkları ve Uygulama Aşaması
 • Post-Core
 • Hareketli Bölümlü Protezlerde Kaide Plağı Yenilenmesi ve Besleme,
 • Hareketli Bölümlü Protezlerde Klinik Uygulama
 • Kron Köprü Protezlerde Estetik Yaklaşımlar, Rezin Bağlı Köprüler
 • Tam Protezlerde Uygulanan Oklüzyon Türü ve Artikülasyon Kanunları ile İlişkisi
 • Hareketli Bölümlü Protezlerde Klinik Uygulama, Hareketli Bölümlü Protezlerde Doku İlişkileri
 • Kron Köprü Protezlerde Karşılaşılan Sorunlar, Başarısızlıklar
 • Hareketli Bölümlü Protezlerde Klinik Başarısızlıklar
 • Hareketli Bölümlü Protezlerde Hassas Tutucular
 • Tam Protezlerin Ağızda Uygulamaları
 • Tam Protez Uygulama Sonrası Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Giderilmesi
 • Tek Çene Tam Protezlerin Uygulanması ve Problemlerin Çözümü
 • Diş Üstü Protezlerin Türleri ve Özellikleri
 • Dişsiz Kretlerde İmplant Üstü Tam Protez Uygulamaları
 • Diş Hekimliğinde Kullanılan Rezinlerde Güçlendirme Teknikleri

PRT 401 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
KLİNİK UYGULAMALARI (I. VE II. YARIYIL)

 • Alt - Üst Bölümlü Hareketli Protez (4 Adet)
 • Alt - Üst Tam Protez (2 Adet)
 • Veneer Kron (2 Adet)
 • Full Kron (1 Adet)
 • Jaket Kron (2 Adet)
 • Post-Core Restorasyon (1 Adet)
 • Metal Destekli Köprü (2 Adet)
 • Protez Tamiri (Kroşe İlavesi, Diş İlavesi, Besleme, Kırık) (2 Adet)
 • Jaket Kron Yerine; Veneer ya da Full Kron
 • Post-Core Alt Yapılı Veneer Restorasyonlar
 • Veneer ya da Full Kron Yerine; Metal Destekli Köprü Ayakları
 • 1 Bölümlü Protez Yerine Total Protez ya da Klasik Bölümlü Protez

CYP 500 - ÇENE YÜZ PROTEZİ
TEORİK DERS KONULARI (I. ve II. YARIYIL)

 • Çeneyi Açan Kapayan Kaslar, Konuşma ve Yutkunma Hareketlerinin Oluşumu
 • Çene-Yüz Protezlerinde Kullanılan Materyaller Genel Özellikleri
 • Fleksibil Maddeler
 • Rıjıd Maddeler Avantaj ve Dezavantajları
 • Mandıbuler Rezeksiyonlarda Protetik Tedaviler
 • Radyoterapi Protezleri
 • Çene Yüz Fraktürlerinde Kullanılan Ligatürler,Şıneler, Splıntler, Rehber Apareyler
 • Defektlerin Sınıflandırılması
 • Retansiyon ve Stabilite
 • Sert Damak Obtüratörleri
 • İmmediat Obtüratörlerin Düzenlenmesi ve Avantajları
 • Tedavi İlkeleri
 • Ölçü
 • Dişli Ağızlarda İskelet Tasarımı
 • Total Maksillektomili Hastalarda Protez Tasarımı
 • Balonlu Obtüratör
 • Havuzlu Obtüratör
 • Obtüratörlerin Avantajları ve Yapım Maddelerine Göre Obtüratörler
 • Yumuşak Damak Obtüratörleri
 • Kaide Plağına Göre Yumuşak Damak Obturatörlerinin Tasarımı
 • Epitezler
 • Mask Yapımı
 • Kulak Protezleri
 • Burun Protezleri
 • Okuler ve Orbital Protezler
 • Epitezlerde İmplant Tasarımı
 • Maksillektomi ve Mandibuler Rezeksiyonlarda İmplant Tasarımı
 • İmplant Destekli Opturatorlar
 • İmplant Tutuculu Fasiyal Protezler
 • Ödev Değerlendirmesi